Kindergemeenteraad

Home > Raad en College > Kindergemeenteraad

Kindergemeenteraad

Elk jaar organiseert de gemeenteraad van De Wolden een Kindergemeenteraad, in 2019 is dat op 10 oktober.

De Kindergemeenteraad richt zich op leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente.
In het project zit de voorbereiding op school, een bezoek aan het gemeentehuis gevolgd door een Kinderraadsvergadering, met een raadsagenda en voorstellen, waarbij ‘het beste’ voorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Omdat de gemeente te veel basisscholen telt om in één keer deel te nemen, wordt gewerkt met een inschrijfsysteem. Met andere woorden: degene die het eerst komt, het eerst maalt. De uitnodiging om mee te doen in 2019 is naar de scholen verstuurd, dus geef je nu op!  

Het doel van de Kindergemeenteraad is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met democratische besluitvorming, bijvoorbeeld door hen mee te laten denken over de inrichting van hun eigen speel- en leefomgeving. Dat bevordert de bewustwording en overbrugt de kloof tussen politiek en jonge burgers. In 2019 wordt voor de zevende keer de Kindergemeenteraad De Wolden georganiseerd.

De laatste Kindergemeenteraad vond plaats op donderdag 11 oktober 2018 om 19:00 uur in de raadzaal van gemeente De Wolden. Het videoverslag, de agenda en de voorstellen van deze kindergemeenteraadsvergadering kunt u terugkijken via de website. Of bekijk dit filmpje van RTV Drenthe van de uitvoering van het winnende voorstel!

Hoe werkt het?

De Kindergemeenteraad richt zich op leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in onze gemeente. Het project omvat de voorbereiding op school gevolgd door een Kindergemeenteraadsvergadering, met een raadsagenda en voorstellen, waarbij ‘het beste’ voorstel daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Elke basisschool in De Wolden speelt een fractie, bestaande uit 3 of 4 leerlingen uit groep 8. Omdat de gemeente veel basisscholen telt, wordt gewerkt met een inschrijfsysteem.

Via deze link vindt u meer informatie over de Kindergemeenteraad 2016, of bekijk de filmpjes van de Kindergemeenteraad 2014 op het YouTube-kanaal van de gemeenteraad De Wolden.

Budget ten behoeve van het winnende voorstel

De gemeente De Wolden stelt een budget van € 750 beschikbaar. De fracties (scholen) bereiden een voorstel voor, hoe dit budget moet worden ingezet. De bestemming moet een maatschappelijk doel dienen, waarvan alle kinderen in De Wolden profijt hebben.

Lessen op school

De scholen geven lessen in de weken voorafgaand aan de Kindergemeenteraad, waarin de gemeente en de lokale democratie aan bod komen. Daarvoor is een speciale leskoffer beschikbaar, die in september wordt uitgereikt. Een excursie naar het gemeentehuis van De Wolden is onderdeel van het programma.

Leskoffer kindergemeenteraad De Wolden Vijf leskoffers kindergemeenteraad op een rij

Gastlessen door raadsleden

Raadsleden hebben een actieve rol bij dit project. Zij helpen als fractiecoaches de 'fracties' bij de voorbereiding en geven een presentatie op de scholen, waarbij zij vertellen over de lokale democratie en hoe dat is georganiseerd in De Wolden.