Mandaat

Home > Raad en College > Mandaat

Mandaat

Via mandaat, volmacht en machtiging kunnen bestuursorganen bevoegdheden opdragen aan anderen. Het college en de burgemeester heeft bevoegdheden gemandateerd aan anderen.

In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging staan de voorwaarden voor mandaat beschreven. Via de lijsten worden de bevoegdheden overgedragen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie