Mandaat

Home > Raad en College > Mandaat

Mandaat

Via mandaat, volmacht en machtiging kunnen bestuursorganen bevoegdheden opdragen aan anderen. Het college en de burgemeester heeft bevoegdheden gemandateerd aan anderen.

In het Besluit mandaat, volmacht en machtiging staan de voorwaarden voor mandaat beschreven. Via de lijsten worden de bevoegdheden overgedragen.