Nanne Kramer

Home > Raad en College > Nanne Kramer

Nanne Kramer

Functie: Secretaris-directeur

  • Hoofd gemeentelijk personeel
  • Ambtelijk secretaris college B&W

Hoofdfuncties, openbare betrekkingen en nevenfuncties

  • Bestuurder en secretaris/penningmeester VDG (a) (o)
  • Bestuurder van de Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden (a) (o)