Onderzoek Waar staat je gemeente

Home > Raad en College > Onderzoek Waar staat je gemeente

Onderzoek Waar staat je gemeente

De gemeente De Wolden doet mee aan het terugkerende, landelijke onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien hoe De Wolden het volgens haar inwoners doet en presteert in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld.

In een enquête worden inwoners gevraagd naar hun mening over het functioneren van de gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. 

Een uitgebreide analyse van de gegevens vindt u op de website www.waarstaatjegemeente.nl.

Rapporten Waar staat je gemeente