Raadsgriffie

Home > Raad en College > Raadsgriffie

Raadsgriffie

De gemeenteraad van De Wolden wordt ondersteund door de raadsgriffie. Drs. Josee Gehrke is de raadsgriffier. Zij is de onafhankelijke adviseur van de raad, de fractievoorzitters en de individuele raadsleden. Ook draagt zij zorg voor de raadsplanning 3DeWolden. Tijdens de raadsvergaderingen zit zij naast de burgemeester, die voorzitter is. Voorts wordt de gemeenteraad ondersteund door Suzan Flokstra-Beute, raadsadviseur/plv. griffier. Zij zorgt onder andere voor de voorbereiding en afhandeling van de raadsvergaderingen, de (video)verslaglegging en de raadscommunicatie. Daarnaast ondersteunt Alinda Bakker-Robaard de raadsgriffie.

Josee Gehrke, Suzan Flokstra-Beute en Alinda Bakker-Robaard zijn belast met de organisatie van alle raadsbijeenkomsten en raadsactiviteiten zoals de dialoogbijeenkomsten, raadsavonden, rondetafelgesprekken en werkbezoeken. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 14 0528 en per e-mail: griffier@dewolden.nl

                        

drs. Josee Gehrke                      Suzan Flokstra-Beute, MA           Alinda Bakker-Robaard

Raadsgriffier                               Raadsadviseur                             Griffiemedewerkster

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

De nevenfuncties van de raadsgriffier vindt u onderaan de pagina.

Voor meer informatie over de functie van griffier zie www.griffiers.nl