Vergadering Gemeenteraad 22-06-2017

Home > Raad en College > Raadstukken voor september 2016 > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 22-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Zuidwolde
Tijd:13:30

3DeWolden

Behandeling Kadernota 2018 (eerste termijn). Indien u wilt inspreken op de Kadernota 2018, wordt u vriendelijk verzocht dit bij de griffier te melden voor woensdag 21 juni 2017 16.30 uur.

Deze vergadering wordt voortgezet op donderdag 6 juli 2017, dan vindt om 19.30 uur de tweede termijn en besluitvorming plaats.       

Deze vergadering maakt onderdeel uit van de nieuwe werkwijze van de raad. Meer informatie hierover kunt u hier lezen

AGENDAPUNTEN:

1 Spreekrecht 13.30 uur

2 Opening 14.00 uur

3 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

4 Behandeling Kadernota 2018, eerste termijn (zie bijgevoegd tijdschema)

5 Schorsing 21.30 uur