Vergadering Gemeenteraad 18-05-2017

Home > Raad en College > Raadstukken voor september 2016 > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Zuidwolde
Tijd:19:30-22:40
Voorzitter:Burgemeester Roger de Groot

3DeWolden politiek

Deze vergadering bestaat uit 2 delen.

De raad in debat en een besluitvormende raadsvergadering en maakt onderdeel uit van de nieuwe werkwijze van de raad. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

De tijden zijn streeftijden.

De pauze is gepland om 21.30 uur.

AGENDAPUNTEN:

0 Vragenhalfuur voor de burgers 19.30 uur

Bijgevoegde documenten

0 Vragenhalfuur voor de raad

Er werden twee artikel 37A-vragen gesteld.

Bijgevoegde documenten

0 Raadsdebat: fietspad Linderweg/N48 20.00 uur

Over dit agendapunt is een debat gevoerd.

0 Opiniërend: Jaarrekening 2016 gemeente De Wolden 21.00 uur

Dit agendapunt is opiniërend aan de orde geweest.

0 Pauze 21.30 uur

Algemeen

1 Opening 21.45 uur

2 Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

2A Onderzoek geloofsbrieven raadslid Gb

De commissie geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van Betty Vrielink-Linthorst in orde bevonden.

2B Beëdiging raadslid Gb

Betty Vrielink-Linthorst is beëdigd tot raadslid van Gb.

2C Benoeming vicevoorzitter raad

Pieter Groot (Gb) is benoemd tot vice-voorzitter van de raad.

3 Besluitenlijst en toezeggingenlijst raad 20 april 2017

Besluit: conform.

4 Toezeggingenlijst totaal per mei 2017

Besluit: conform.

4A Vertrouwelijkheidsbesluit Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)

Besluit: conform.

Besluitvormend/bespreekstuk(ken)

5 Keuzevariant evaluatie bomenkapbeleid 22.00 uur

Besluit: conform.

Besluitvormend/hamerstuk(ken) (5 minuten)

6 Fietspad Koekangerweg (Oosteinde - Weerwille) 22.30 uur

Besluit: conform.

7 Verwerking subsidies Initiatiefrijk De Wolden

Besluit: conform.

8 Vaststelling bestemmingsplan Brink 31-33 Ruinen

De bijlagen van dit bestemmingsplan (bestaande uit ontwerpbestemmingsplan en verbeelding) zijn digitaal beschikbaar gesteld via de website dewolden.nl.

Besluit: conform.

9 Vaststelling bestemmingsplan Koekangerwerweg 4

10 Vaststelling AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur)

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Bijgevoegde documenten