Rechten van raadsleden

Home > Raad en College > Rechten van raadsleden

Rechten van raadsleden

Individuele raadsleden hebben allerlei rechten waarvan zij gebruik kunnen maken om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren:

  • Het recht van initiatief: het recht om een voorstel ter behandeling in de raad in te dienen.
  • Het recht van amendement: het recht om een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit in te dienen.
  • Het recht om een motie in te dienen, dat wil zeggen een wens, oordeel of verzoek uitspreken om het college of de raad aan te zetten om iets te doen.
  • Het vragenrecht: het recht om vragen te stellen aan het college of de burgemeester.
  • Het recht van interpellatie: het recht om het college of de burgemeester te ondervragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
  • Het recht om een voorstel in te dienen om een onderzoek te houden naar het gevoerde bestuur van het college of de burgemeester.
  • Het recht op ambtelijke bijstand: het recht om door de gemeenteambtenaren te worden ondersteund.