Roger de Groot

Home > Raad en College > Roger de Groot

Roger de Groot

Functie: Burgemeester

Portefeuille

Overheidsparticipatie

 • Europa/subsidies
 • Initiatiefrijk De Wolden

Bestuur

 • Samenwerking met gemeente Hoogeveen
 • Regionale Samenwerking
 • Regio Zwolle
 • Vitale democratie

Dienstverlening

 • Visie Dienstverlening
 • Openingstijden
 • Service

Veiligheid en jongeren

 • Aanpak overlast
 • Preventiebeleid Alcohol- en drugsgebruik
 • Jeugdhulp

Werk

 • Stark
 • Het deel Werk uit het programma "De Wolden ontwikkelt met kleur en talent"

Openbare orde

 • Alcohol en drugs
 • Huiselijk geweld
 • Georganiseerde criminaliteit
 • Horeca
 • Veiligheid bij evenementen
 • Vernielingen
 • Cameratoezicht
 • Brandweer /politie
 • Toezicht en handhaving omgevingsvergunningen / RO
 • Handhaving milieu

Handhaving

 • Handhaving openbare ruimte

Hoofdfuncties, openbare betrekkingen en nevenfuncties

 • Algemeen Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp Drenthe en Voorbereidend Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp Drenthe, Voorzitter (a) (o)
 • Platform Drentse Musea, Lid Bestuur (na) (o)
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, Lid Bestuur (na) (o)
 • Bedrijvensociëteit A37, Lid Bestuur (a) (o)
 • Bestuurlijke Advies Commissie Veiligheidsberaad Informatievoorziening, Lid Bestuur (a) (o)
 • Regio Zwolle, Lid Kerngroep (a) (o)
 • VDG Sport - Portefeuillehoudersoverleg, Voorzitter (a) (o)
 • Drenthe Beweegt, Voorzitter (a) (o)
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Voorzitter (a) (o)
 • Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Voorzitter (na) (o)
 • SWO GR, Lid Bestuur (a) (o) (Wisselend voorzitter/vice voorzitter)
 • Nederlands Genootschap Burgemeesters, Lid Bestuur (a) (o)
 • Comité van Aanbeveling van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, Lid (a) (o)
 • Vereniging Drentse Gemeenten, Lid Bestuur (a) (o)
 • Alescon,  Lid Algemeen Bestuur  (a) (o)
 • Veiligheidsregio Drenthe, Lid Algemeen Bestuur (a) (o)
 • RUD, Lid Algemeen Bestuur (vervanging) (a) (o)

Toelichting op de afkortingen

(a) = ambtshalve
(na)= niet ambtshalve
(b) = bezoldigd
(o) = onbezoldigd