Rondetafelgesprek en raadsavond

Home > Raad en College > Rondetafelgesprek en raadsavond

Rondetafelgesprek en raadsavond

De raad van De Wolden vindt het belangrijk om inwoners en organisaties vroegtijdig te betrekken en te informeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, wordt gebruikgemaakt van twee vormen: het Rondetafelgesprek en de raadsavond.

Het verschil tussen het rondetafelgesprek en raadsavonden

Het Rondetafelgesprek is informatief en bedoeld om met inwoners en organisaties in gesprek te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Op die manier wordt informatie gehaald en gebracht en wordt de raad in een vroeg stadium gevoed.

Raadsavonden zijn bedoeld voor informerende presentaties. Het college van burgemeester en wethouders brengt dan een thema informerend onder de aandacht van de raad. Ook een inwoner of een organisatie kan de raadsavond gebruiken om de raad bij te praten over een onderwerp of ontwikkeling.

Het Rondetafelgesprek

Het Rondetafelgesprek (RTG) biedt een informatief podium, dat inwoners, organisaties en raadsleden de mogelijkheid geeft om met elkaar in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Zo ontstaat een zo interessant mogelijk speelveld, waarbij actief informatie wordt gebracht en gehaald op een laagdrempelige, open en interactieve manier. Op 18 april 2013 vond het eerste Rondetafelgesprek plaats.

In het Rondetafelgesprek wordt informatie uitgewisseld aan de hand van stellingen. Raadsleden en/of andere fractievertegenwoordigers kunnen deze informatie later gebruiken bij hun standpuntbepaling rondom een bepaald onderwerp. Of voor agendering van een onderwerp in de raad. Discussie is niet verboden. Dynamiek is belangrijk.

Personen voeren in raadszaal gesprek aan ronde tafel en 2 rijen publiek kijkt toe

Opstelling Rondetafelgesprek in de raadszaal van De Wolden

Inzet van tweede scherm tijdens RTG

Eén week voor het RTG worden de stellingen rondom een thema bekendgemaakt. Deze worden via de Wolder Courant en sociale media verspreid. Ook komen de stellingen op de website (dewolden.nl/gemeenteraad). Via de speciale hashtag #RTGDeWolden, kunnen ook betrokken inwoners hun input leveren: wat vinden zij (inhoudelijk) van de stellingen? De input wordt door de griffie verzameld en gebruikt tijdens het RTG. In een daarvoor ingericht tijdsblok, wordt door de voorzitter van het RTG de input ingebracht. Daarop kunnen de deelnemers van het RTG reageren. Ter plekke wordt de input geprojecteerd op een scherm. Naast twitter wordt ook de mogelijkheid gegeven om input te leveren via een daartoe ingerichte poll (dewolden.nl/gemeenteraad).

De spelregels voor het Rondetafelgesprek De Wolden zijn in pdf bijgevoegd.

De raadsavond

Tijdens de raadsavond nemen alle aanwezige raadsleden plaats op de publieke tribune samen met alle andere belangstellenden. Informeel contact tussen de raadsleden en inwoners is van groot belang. De raad ontmoet u graag in de raadzaal.

Alle aanwezigen mogen informatieve vragen stellen over de gehouden presentatie. Het doel is dat èn raadsleden èn inwoners meer duidelijkheid krijgen over het onderwerp. Er vindt geen discussie plaats.

Voor iedereen

Iedereen is welkom om een Rondetafelgesprek of een raadsavond bij te wonen. Ze worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Zuidwolde.

Agenda Rondetafelgesprek en raadsavonden

Het Rondetafelgesprek en de raadsavond worden aangekondigd in De Wolder Courant en de gemeentelijke website. Mocht u de gemeenteraad van De Wolden willen informeren over bepaalde onderwerpen of willen deelnemen aan het gesprek, dan kunt u hierover contact opnemen met de raadsgriffier. Telefoonnummer 14 0528 of via griffier@dewolden.nl