Samenstelling college van B&W

Home > Raad en College > Samenstelling college van B&W

Samenstelling college van B&W

Het college van B&W van De Wolden bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Zij vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college heeft eigen bevoegdheden, maar moet zich wel tegenover de gemeenteraad verantwoorden. Elke wethouder is belast met een aantal beleidsterreinen, de portefeuilles. De burgemeester is op grond van de wet verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. De secretaris-directeur is de 'rechterhand' van het college van B&W.

Voor een afspraak met één van de collegeleden belt u het Bestuurssecretariaat, T. 14 0528.

Bekijk de portefeuilleverdeling en de opgave van hoofdfuncties/openbare betrekkingen en nevenfuncties van de collegeleden.

Burgemeester Roger de Groot

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD), eerste locoburgemeester

Wethouder Gerrie Hempen (Gemeentebelangen)

Wethouder Jan van 't Zand (Gemeentebelangen)

Secretaris-directeur Nanne Kramer

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie