Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Burgemeester Roger de Groot

Portefeuille

Overheidsparticipatie

 • Europa/subsidies
 • Initiatiefrijk De Wolden

Bestuur

 • Samenwerking met gemeente Hoogeveen
 • Regionale Samenwerking
 • Regio Zwolle
 • Vitale democratie

Dienstverlening

 • Visie Dienstverlening
 • Openingstijden
 • Service

Veiligheid en jongeren

 • Aanpak overlast
 • Preventiebeleid Alcohol- en drugsgebruik
 • Jeugdhulp

Werk

 • Stark
 • Het deel Werk uit het programma 'De Wolden ontwikkelt met kleur en talent'

Openbare orde

 • Alcohol en drugs
 • Huiselijk geweld
 • Georganiseerde criminaliteit
 • Horeca
 • Veiligheid bij evenementen
 • Vernielingen
 • Cameratoezicht
 • Brandweer /politie
 • Toezicht en handhaving omgevingsvergunningen / RO
 • Handhaving milieu

Handhaving

 • Handhaving openbare ruimte

Nevenfuncties

 • Algemeen Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp Drenthe en Voorbereidend Bestuurlijk Overleg Jeugdhulp Drenthe, Voorzitter
 • Platform Drentse Musea, Lid Bestuur 
 • Prins Bernhard Cultuurfonds, Lid Bestuur
 • Bedrijvensoci√ęteit A37, Lid Bestuur
 • Bestuurlijke Advies Commissie Veiligheidsberaad Informatievoorziening, Lid Bestuur
 • Regio Zwolle, Lid Kerngroep
 • VDG Sport - Portefeuillehoudersoverleg, Voorzitter
 • Drenthe Beweegt, Voorzitter
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Voorzitter
 • Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Voorzitter
 • SWO GR, Lid Bestuur (Wisselend voorzitter/vice voorzitter)
 • Nederlands Genootschap Burgemeesters, Lid Bestuur
 • Comit√© van Aanbeveling van de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, Lid
 • Vereniging Drentse Gemeenten, Lid Bestuur
 • Alescon, Lid Algemeen Bestuur
 • Veiligheidsregio Drenthe, Lid Algemeen Bestuur
 • RUD, Lid Algemeen Bestuur (vervanging)
 • Stark, lid Bestuur
 • Regio Zwolle, Lid Kerngroep (a) (o) en Voorzitter Tafel Leefomgeving (a) (o)

Contact

Wilt u een afspraak met de burgemeester? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl