Jan van 't Zand (Gemeentebelangen)

1e loco-burgemeester

Portefeuille

Maatschappelijke participatie: sociale zelfredzaamheid

 • Wmo: maatwerkvoorzieningen/beschermd wonen/mantelzorg
 • Maatschappelijke dienstverlening: opbouwwerk, maatschappelijk werk, vrijwilligersondersteuning
 • Openbare gezondheidszorg/GGD
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijke opvang: dak- en thuislozen, verslavingszorg, hulpverlening huiselijk geweld
 • Inclusiebeleid
 • Het programma 'Aantrekkelijk en aangesloten'

Maatschappelijke participatie: financiƫle zelfredzaamheid

 • Deel inkomen/bijstand Sociale Zaken
 • Deel participatie van Sociale Zaken
 • Minimabeleid
 • Schuldhulpverlening

Sport

 • Sport
 • Verenigingsklimaat
 • Combinatiefunctionarissen
 • Sportvoorzieningen (binnen- en buitensportaccommodaties)

Afval

 • inclusief Afvalstoffenheffing

Paragraaf Financiƫn

 • Financiering
 • Weerstandsvermogen
 • Rechtmatigheid
 • Lokale heffingen

Nevenfuncties

 • Attero Holding, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
 • Rendo, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering 
 • BNG, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
 • Recreatieschap Drenthe, Lid Algemeen Bestuur (vervanging) 
 • Stichting Drentse Bedrijvenlocaties, Lid Dagelijks Bestuur (vervanging) 
 • Stichting Werkgelegenheidsinitiatieven De Wolden, Lid
 • Essent, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
 • Enexis Holdig, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
 • Enexis, Vordering op Enexis B.V.
 • Enexis, Verkoop Vennootschap B.V.
 • CBL, CBL Vennootschap B.V. 
 • WMD, Afgevaardigde aandeelhoudersvergadering
 • GGD, lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
 • WBE 'Reestgebied', Voorzitter
 • Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep (BAC), Agendalid
 • SWO GR, Lid Bestuur

Contact

Wilt u een afspraak met de wethouder? Neem dan contact op met het Bestuurssecretariaat: 14 0528.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl