Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Home > Raad en College > Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Vanaf 1 januari 2015 vormen de ambtelijke organisaties van gemeente Hoogeveen en gemeente De Wolden één organisatie: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. We adviseren en ondersteunen de twee gemeentebesturen op professionele wijze bij de uitoefening van alle gemeentelijke taken en we verlenen diensten aan circa 80.000 inwoners van de twee gemeenten. De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen heeft bijna zevenhonderd medewerkers in dienst.

Dienstverlening blijven verbeteren

Door deze ambtelijke samenvoeging kunnen we de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners blijven verbeteren. Ook kunnen we met één organisatie de kosten beheersen doordat taken efficiënter worden uitgevoerd. Inwoners en ondernemers kunnen hierdoor blijven rekenen op goede dienstverlening vanuit de bestaande gemeentehuizen.

Contact per mail

Gemeente Hoogeveen: info@hoogeveen.nl
Gemeente De Wolden: gemeente@dewolden.nl

Contact per telefoon

Beide gemeenten blijven bereikbaar via 14 0528. U hoeft hier geen 0528 (netnummer) voor toetsen. U komt in een keuzemenu: kies 1 voor Hoogeveen en 2 voor De Wolden. Medewerkers van het telefoonteam zien naar welke gemeente u belt en verbinden u door met de juiste medewerker.

Contact per post

Wilt u een brief sturen naar de gemeente, naar het college van B&W en/of de gemeenteraad? Dan kunt daarvoor de volgende adressen gebruiken:

• Gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde
• Gemeente Hoogeveen, Postbus 20.000, 7900 PA  Hoogeveen

Inrichting Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

De nieuwe organisatie kent zeven zogeheten eenheden.
• Strategisch Beleidscentrum
• Dienstverlening (als eerste overheid)
• Dienstverlening en activering
• Realisatie
• Beheer
• Advies en Services
• Advies en Control

Onderaan deze pagina vindt u een organogram van de organisatie.

Algemeen Bestuur van de samenwerkingsorganisatie

De vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen vindt u onder Gemeenschappelijke Regeling De Wolden Hoogeveen.

Regelingen Samenwerkingsorganisatie

De vastgestelde regelingen door de organen van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen vindt u onder Regelingen Samenwerkingsorganisatie

Te downloaden: