Taken van de gemeenteraad

Home > Raad en College > Taken van de gemeenteraad

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen, zoals de vaststelling van de gemeentebegroting, het bepalen van de visie op de toekomst van de gemeente op het gebied van wonen, werken en de voorzieningen (structuurvisie) en het vaststellen van bestemmingsplannen. De gemeenteraad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert vervolgens of het college deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. De contacten die de gemeenteraad heeft met inwoners, organisaties en bedrijven zijn belangrijk. Door bijvoorbeeld dialoogavonden, werkbezoeken en het bezoeken van informatiebijeenkomsten stellen raadsleden zich actief op de hoogte van wat er speelt in De Wolder samenleving.

De gemeenteraad wordt om de vier jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 21 maart 2018.

De raad heeft voor de raadsperiode 2018-2022 een Raadsbreed Programma 2018-2022 "Samen verantwoordelijk" vastgesteld. Dit is de eerste keer dat de raad met een dergelijk raadsprogramma gaat werken. De maatschappelijke hoofdthema's die de raad met inwoners, groepen en bedrijven wil bespreken, voordat er besluiten worden genomen, zijn: dienstverlening, omgevingsvisie, bereikbaarheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Het programma vindt u onderaan de pagina.

Bekijk de samenstelling van de gemeenteraad

Te downloaden: