Vergaderschema

Home > Raad en College > Vergaderschema

Vergaderschema

De raad vergadert in principe op de laatste donderdag van de maand in het gemeentehuis. In onderstaand vergaderschema  ziet u alle vergaderdata van de gemeenteraadsvergaderingen, voor 2019. Het vergaderroosters 2019 is eveneens bijgevoegd.

Vergaderschema raadsvergaderingen 2019

 • Donderdag 31 januari 2019
 • Donderdag 28 februari 2019
 • Donderdag 28 maart 2019
 • Donderdag 25 april 2019 
 • Donderdag 16 mei 2019
 • Donderdag 13 juni 2019, 13.30 uur (kadernota)
 • Donderdag 27 juni 2019
 • Donderdag 26 september 2019
 • Donderdag 10 oktober, 19.00 (kindergemeenteraad)
 • Donderdag 31 oktober 2019
 • Donderdag 7 november 2019, 13.00 uur (begrotingsraad)
 • Donderdag 28 november 2019
 • Donderdag 19 december 2019

Tenzij anders vermeld starten de vergaderingen om 19:30 uur.

De zitplaatsverdeling van de leden van de gemeenteraad vindt u in onderstaande bijlage.