Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels

Gemeentelijke regelgeving

Er bestaan verschillende soorten regelingen die bij de gemeente gebruikt worden bij het uitvoeren van beleid. Naast de wettelijke regelingen zijn er plaatselijke regelingen.

Verordeningen

Verordeningen zijn regelingen die meestal zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Zo’n verordening bevat voorschriften die voor iedereen bindend zijn (zoals de Algemene plaatselijke verordening). Soms krijgt het college van B&W via een verordening van de raad de bevoegdheid om nadere regels te stellen. Deze worden dan vaak vastgelegd in een regeling met de naam Besluit (bijvoorbeeld Besluit maatschappelijke ondersteuning of een Aanwijzingsbesluit).

Beleidsregels

Beleidsregels zijn algemene regels over het gebruik van een bevoegdheid door een bestuursorgaan van de gemeente. Denk aan een besluit dat door de raad, het college of de burgemeester wordt genomen. Een beleidsregel vertelt hoe een bestuursorgaan belangen moet afwegen, feiten moet vaststellen, of wettelijke voorschriften moet uitleggen.

Verder zijn er ook instructies en reglementen en intern werkende regelingen die taken en werkzaamheden vastleggen (bijvoorbeeld een Reglement van orde).

Bestuur en recht - beleidsregels

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer - besluiten en regelingen

Volkshuisvesting en woningbouw - beleidsregels

Volkshuisvesting en woningbouw - verordeningen