Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden

Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden
CiteertitelArbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
25-11-2016 n.v.t. Nieuwe regeling 03-05-2016 Digitaal gemeenteblad 2044

Tekst van de regeling

Arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de gemeente De Wolden

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Wolden,

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

Besluit

Voor het personeel werkzaam in dienst van de gemeente De Wolden zich te conformeren aan de vastgestelde arbeidsvoorwaarden en rechtspositieregelingen zoals die gelden voor het personeel van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, tenzij een afwijkend besluit is genomen.

Datum besluit:

De burgemeester, De secretaris,

R.T. de Groot T.N. Kramer