Beleidsregel Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Beleidsregel Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan

Beleidsregel Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingBeleidsregel Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan
CiteertitelBeleidsregel Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
23-06-2011 n.v.t. Nieuwe regeling 16-06-2011 De Wolder Courant 16-06-2011

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2011;

gelet op artikel 40 lid 1 van de Wet op de lijkbezorging;

Besluit:

De volgende beleidsregel vast te stellen:

“Begraven op particuliere gronden in de gemeente De Wolden niet toe te staan.”

Artikel 1

Redenen hiervoor zijn:

- In de gemeente De Wolden is sprake van voldoende en gedifferentieerd aanbod van begraafmogelijkheden;

- Particuliere begraafplaatsen in eigen grond behoren niet tot toegestane (nieuwe) functies op grond van de ruimtelijke ordening. Dit in verband met ongeordend ruimtebeslag met langdurige ruimtelijke implicaties voor de omgeving.

- Milieuhygiënische aspecten.  

Sluiting

Zuidwolde, 16 juni 2011

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

drs. I.J. Gehrke, P.H. Snijders