Hobbyboerenbeleid

Hobbyboerenbeleid

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingHobbyboerenbeleid
CiteertitelHobbyboerenbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
03-02-2000 n.v.t. Nieuwe regeling 27-10-2000 De Wolder Courant 27-10-2010

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente De Wolden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2000;

Besluit:

De ondergrens in verband met de vergunningplicht in gevolge de Wet milieubeheer voor het houden van dieren in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is als volgt te bepalen:

Artikel 1

Melk-/zoogkoeien

6

10

Stieren

6

10

Jongvee/vleeskalveren

12

5

Leg- sierkippen met kuikens

30

2

Paarden/pony's

7

8

Katten/honden

7

8

Varkens

7

8

Konijnen (voedsters)

15

4

Schapen (ooien)

15

4

Geiten

7

8

Eenden

15

4

Fazanten

15

4

Ganzen/Kalkoenen

7

8

Pelsdieren

7

8

Dam (herten)

7

8

Wordt door het houden van dieren de 60 punten niet overschreden (per soort of een combinatie van soorten), dan is er geen sprake van een vergunningplichtige activiteit. 

Sluiting

Zuidwolde, 27 januari 200

De raad voornoemd,

Secretaris, voorzitter

(A.G.M. Dashorst), (Sj. Kremer)