Uitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Uitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening

Uitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening
CiteertitelUitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-1998 01-01-1998 Nieuwe regeling 17-11-1998 De Wolder Courant 17-11-1998

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Gelet op artikel 15:1:26 van de UWO

Besluiten:

Vast te stellen de uitvoeringsregeling bedrijfshulpverlening

Artikel 1

Aan de leden van de bedrijfshulpverlening wordt een vergoeding toegekend van f350,00 per jaar, bij het behalen, danwel het binnen de gestelde termijn verlengen van de geldigheid van het E.H.B.O./bedrijfshulpverlening- diploma. Deze vergoeding is deels onbelast. 

Artikel 2

Aan de leden van de bedrijfshulpverlening wordt een vergoeding toegekend van f16,58 per maand, indien zij in het kader van de bedrijfshulpverlening een opleiding buiten hun reguliere werktijden volgen voor het behalen van het E.H.B.O diploma. 

Artikel 3

Burgemeester en wethouders passen de vergoeding, bedoeld in artikelen een en twee, aan voorzover algemene salarismaatregelen, vastgesteld door het Loga, dat vergen.

Het onbelaste gedeelte van de vergoeding wordt aangepast overeenkomstig de norm door de inspecteur der belastingen gesteld. 

Artikel 4

De in het eerste en tweede artikel genoemde vergoeding valt niet onder het begrip bezoldiging, omschreven in artikel 3:1, tweede lid, onderdeel c. 

Sluiting

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester, Secretaris

Sj. Kremer, A.G.M. Dashorst