Uitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Uitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden

Uitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden
CiteertitelUitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-1998 01-01-1998 Nieuwe regeling 17-11-1998 De Wolder Courant 17-11-1998

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 3.2 van de CAR en artikel 3:2:1 lid 5 van de UWO

besluiten:

vast te stellen de volgende:

Uitvoeringsregeling overuren van de gemeente De Wolden

Artikel 1

Aan ambtenaren met managementfuncties (leidinggevenden en controller) wordt geen vergoeding voor overwerk uitgekeerd.

Artikel 2

Voor ambtenaren met een betrekking, waar uit de aard van de betrekking voortvloeit dat op ongeregelde tijden een beroep op hen kan worden gedaan:

- beheerder museumboerderij

- beheerders sportaccommodaties

- bodes

bestaat - onverminderd onze bevoegdheid om, indien naar ons oordeel en met toepassing van het bepaalde in artikel 3:2:1 , zesde lid van de UWO daartoe aanleiding bestaat, een redelijke vergoeding toe te kennen - geen aanspraak op vergoeding voor overwerk.

Sluiting

Zuidwolde,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,