Uitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden

Home > Raad en College > Verordeningen, overige regelingen en beleidsregels > Uitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden

Uitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente De Wolden
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden
CiteertitelUitvoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. bronvermelding
  2. bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
01-01-1998 01-01-1998 Nieuwe regeling 17-11-1998 De Wolder Courant 17-11-1998

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

Gelet op het feit dat het gewenst is een nader gebied aan te wijzen als woongebied zoals bedoeld in hoofdstuk 18 van de CAR/UWO;

Gelet op artikel 18:1:1 lid b van de UWO

Besluiten:

Vast te stellen de navolgende utivoeringsregeling verplaatsingskosten van de gemeente De Wolden. 

Artikel 1

Woongebied: Het grondgebied van de gemeente De Wolden, alsmede het woongebied gelegen aansluitend aan het grondgebied op een geografische afstand van 15 kilometer. 

Sluiting

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Burgemeester, Secretaris

Sj. Kremer, A.G.M. Dashorst