Vragenhalfuur voor de raad

Home > Raad en College > Vragenhalfuur voor de raad

Vragenhalfuur voor de raad

Raadsleden kunnen, overeenkomstig artikel 37a van het Reglement van Orde, vragen indienen. Voorafgaand aan de vergadering beantwoordt het college deze vragen.

Opiniërende onderwerpen

Tijdens het opiniërende vergaderblok voert de raad opiniërende discussies. De resultaten van deze discussies vormen bouwstenen voor voorstellen aan de raad. Deze raadsvoorstellen worden in een volgende vergadering besluitvormend behandeld.