Wet open overheid

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur. De nieuwe wet houdt in dat overheden (en dus ook de gemeente) openbare informatie makkelijk vindbaar moeten maken. De gemeente maakt informatie openbaar over haar beleid en plannen op de website, social media en in de krant. Hebt u meer informatie nodig voor eigen gebruik? Of vindt u dat de gemeente de informatie voor iedereen openbaar moet maken? Dan kunt u dit aanvragen. 

Contactpersoon Woo

Hebt u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente? U kunt uw vraag stellen door te bellen met de Woo-contactpersoon van de gemeente: 14 0528. U kunt ook mailen naar gemeente@dewolden.nl of schrijven naar Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Verzoek om informatie openbaar te maken

Veel informatie is openbaar beschikbaar. Wilt u dat informatie die nog niet openbaar beschikbaar is, voor iedereen openbaar wordt gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

 • U dient een Woo-verzoek in door te mailen naar gemeente@dewolden.nl. Of u stuurt een brief naar Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.
 • Het verzoek gaat over publieke informatie, zoals beleid van de gemeente, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor.
 • U geeft bij het verzoek zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt. Als uw verzoek te algemeen is, kan het zijn dat de gemeente deze niet behandelt.
 • De gemeente maakt uw persoonsgegevens niet openbaar.

Ontvangstbevestiging en beslistermijn

 • Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u een ontvangstbevestiging. De gemeente neemt contact met u op als er nog vragen zijn.
 • Wij nemen binnen 4 weken een besluit. Als de behandeling van het verzoek meer tijd in beslag neemt, dan kan deze met 2 weken worden verlengd.
 • De complexiteit van een Woo-verzoek kan invloed hebben op de beslistermijn.
 • Als andere organisaties of personen in de informatie staan vermeld, dan kunnen zij om een zienswijze worden gevraagd. Dit kan invloed hebben op de beslistermijn.

Afhandeling verzoek

 • Goedkeuring verzoek: u krijgt de informatie toegestuurd. Deze informatie kan iedereen vervolgens opvragen. 
 • Weigering verzoek: de gemeente maakt de informatie niet openbaar en u krijgt de informatie daarom niet toegestuurd. Er moet dan altijd een wettelijke reden zijn om informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om vertrouwelijke informatie of in een situatie waarbij de informatie de veiligheid van Nederland kan beschadigen. Of bijvoorbeeld als de informatie niet schriftelijk of op een andere manier is opgeslagen.
 • Gedeeltelijke weigering: een deel van de gevraagde informatie kan openbaar gemaakt worden en een deel niet.

Platform openbare overheidsinformatie (PLOOI)

In de toekomst vindt u zowel het verzoek, het daarop genomen besluit en de daarbij openbaar gemaakte informatie op het Platform openbare overheidsinformatie (PLOOI). 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht