Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Home > Sport > Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG is de beweging waarbij iedereen in het dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Jongeren (0-19), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. Het is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals zich bezighouden met het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf.


JOGG in De Wolden

Het JOGG-team De Wolden bestaat uit de sportfunctionarissen en enthousiaste studenten van de Hanze Hogeschool Instituut voor sportstudies (Sport, Gezondheid & Management). Zij organiseren samen met de scholen, ondernemers, sportverenigingen en speeltuinverenigingen activiteiten voor de jongeren. Het JOGG-team De Wolden is ook aanwezig bij activiteiten om in gesprek te gaan met jongeren over een gezonde leefstijl. 

Contact

Voor meer informatie over JOGG De Wolden kunt u contact opnemen met Eduard Annen via T. 14 0528 of E. e.annen@dewoldenhoogeveen.nl.