Sportfunctionarissen

Home > Sport > Sportfunctionarissen

Sportfunctionarissen

Het team sportfunctionarissen zet sport en bewegen in als middel voor een vitaal De Wolden. We werken vanuit vijf speerpunten:

  • Gezonde scholen
  • Vitale verenigingen
  • Reguliere sportstimulering
  • Kwetsbare doelgroepen
  • Versterken van samenwerking partners buurt, onderwijs en sport.

Hiermee willen we de kwaliteit en de mogelijkheden van het sport- en beweegaanbod vergroten.

Jaarrapportage en factsheet

Om u een beeld te geven van de werkzaamheden van de sportfunctionarissen schrijven we jaarlijks een inhoudelijke jaarrapportage. De jaarrapportage is samengevat in een factsheet

Social media

Wil jij op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan op twitter: @dewoldensport of op Facebook: facebook.com/dewoldensport.

Sportfunctionarissen De Wolden

De sportfunctionarissen in gemeente De Wolden zijn:

Algemeen
14 0528
sport@dewolden.nl

Rianne Bijl
06-11726883
r.bijl@dewoldenhoogeveen.nl

Rianne bedient het gebied ten zuiden van de A28..

Gerdo van Dalen
06-52580764
gerdo.van.dalen@dewoldenhoogeveen.nl

Gerdo zet zich in voor senioren en speciale doelgroepen en is vakleerkracht bewegingsonderwijs op CBS De Heidevlinder, de Prins Johan Frisoschool, OBS De Klimtoren en CBS De Arendsvleugel.

Maike Heus
06-12740375
m.heus@dewoldenhoogeveen.nl

Maike bedient het gebied ten noorden van de A28 en is vakleerkracht bewegingsonderwijs op OBS Het Veldboeket, OBS De Bosrand en OBS De Dissel.

Nienke IJmker
06-52302770
n.ijmker@dewoldenhoogeveen.nl

Nienke is werkzaam in de hele gemeente en co├Ârdineert verschillende gemeentelijke toernooien en projecten.

Frank Schuurman
06-55470112
f.schuurman@dewoldenhoogeveen.nl

Frank is vakleerkracht bewegingsonderwijs op OBS De Dissel.

Harold Wassink
06-51118733
h.wassink@dewoldenhoogeveen.nl

Teamleider sportfunctionarissen De Wolden en Hoogeveen