Sportplatform

Home > Sport > Sportplatform

Sportplatform

Het sportplatform behartigt de belangen van alle (on)georganiseerde sportverenigingen in De Wolden en adviseert de gemeente met als doel om de sportparticipatie te vergroten. Dit gebeurt door ideeĆ«n aan te reiken voor een goede verbinding tussen de georganiseerde en ongeorganiseerde sport en het bewegingsonderwijs op de scholen. Het sportplatform functioneert transparant en open. Dit betekent dat de adviezen aan de gemeente openbaar zijn.

Samenstelling van het sportplatform

Het sportplatform is een afspiegeling van de samenleving en bestaat uit bestuurders van diverse sportverenigingen uit De Wolden. Zij zijn op voordracht van de verenigingen door de gemeente benoemd. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de soort sporten en diverse dorpskernen. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in het sportplatform: 

  • Dick de Vries (voorzitter)
  • Kees-Jan Dommisse
  • Jan Faber
  • Herman Reuvers
  • Ronald Wagter

Geef uw mening

Het sportplatform geeft (on)georganiseerde sportverenigingen de mogelijkheid om schriftelijk mee te discussiĆ«ren over de onderwerpen die behandeld worden. Als vereniging kunt u aan de secretaris van het sportplatform uw mening geven over een stelling en/of een voorgenomen beleidsvoorstel. U kunt dus uw stem laten horen. Het sportplatform is bereikbaar via het e-mailadres: sportplatform@dewolden.nl.