Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Drank- en horecavergunning aanvragen

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcohol wilt verkopen of schenken. Bijvoorbeeld als u een café, kantine, restaurant of slijterij begint of overneemt. Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een drank- en horecavergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Vergunning of melding

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig?

  • Als u drank wilt verkopen en schenken in een café, restaurant, buurthuis of sportkantine 
  • Als u drank wilt verkopen en schenken in een slijterij
  • Als uw onderneming naar een andere locatie verhuist
  • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een vof of BV
  • Als iemand anders ondernemer wordt

Geen nieuwe vergunning, wel melden

Komt er een nieuwe leidinggevende of vertrekt een leidinggevende? Geef dit door aan de gemeente. Ook wanneer u gaat verbouwen, moet u dit melden. Uw vergunning moet dan gewijzigd worden. Meld de nieuwe leidinggevende of de verbouwing met melding leidinggevende of verbouwing (pdf - 282,0 KB)

Aanvragen

U vraagt een drank- en horecavergunning aan tijdens een intakegesprek. Mail om een afspraak te maken naar gemeente@dewolden.nl of bel met 14 0528. U neemt de volgende formulieren ingevuld mee:

Voorwaarden

Het pand voldoet aan de inrichtingseisen. Deze eisen (over bijvoorbeeld oppervlakte, ventilatie en toiletten) zijn vastgelegd in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet. Voor de aanvrager en alle leidinggevenden gelden de volgende voorwaarden:

Kosten

Overzicht van de kosten nieuwe en gewijzigde drank- en horecavergunning
Soort vergunning Prijs
Nieuwe vergunning € 207,45
Gewijzigde vergunning € 69,15

Wat u moet weten

Wet Bibob

De gemeente past de wet Bibob toe op de Drank- en Horecavergunning. Wanneer u een horecazaak start moet u de vragenlijst Bibob met bijlagen (pdf - 248,5 KB) invullen. Dit geldt niet voor slijterijen, sportkantines en buurthuizen.

Tijdelijk alcohol schenken

Wilt u bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl