Getelde stemmen inzien

Elk stembureau maakt bij een verkiezing een proces-verbaal op. Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van het stemmen en over de telling van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Totaal aantal stemmen in de gemeente

Bekijk de vaststelling van het totale aantal uitgebrachte stemmen in gemeente De Wolden

Processen-verbaal van alle stembureaus

Na de stemming mogen kiezers het proces-verbaal inzien. Zo kunt u nagaan of het stemmen en het tellen van de stemmen correct verlopen zijn. De processen-verbaal kunt u ook inzien op het gemeentehuis (Raadhuisstraat 2). Maar hiervoor een afspraak door te bellen: 14 0528

Waterschap Vechtstromen

Uitslag voor de media

Bent u van de pers? Download het csv-bestand met alle stemmen per stembureau. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht