Alteveer

Home > Wonen en Leven > Alteveer

Alteveer

Geschiedenis van Alteveer

Alteveer is ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden, aan weerszijden van de Drents-Overijsselse grens. Omdat de grond voor een belangrijk deel uit keileem bestaat, een restant uit de voorlaatste ijstijd, stagneerde de waterafvoer en kon zich vanaf zesduizend jaar geleden een veenpakket ontwikkelen.

Kenmerkend voor het gebied waren de vele meerstallen, dat zijn veenplassen, terwijl de begroeiing zich beperkte tot hier en daar wat moerasbos. Voor de bewoners van Zuidwolde was de afstand tot dit veengebied te groot vandaar de dorpsnaam, al te ve(e)r. Het dorp Alteveer groeide aanvankelijk langzaam. In 1745 telde het niet meer dan vijf haardsteden. Tegenwoordig heeft Alteveer ongeveer 859 inwoners.

Contact Plaatselijk Belang Alteveer en Kerkenveld

Mevr. I. GrootBeumer
Burgemeester Jansstraat 15
7926 VA Kerkenveld
E. grootbeumerjgb@gmail.com

Dorpsvisie van Alteveer-Kerkenveld

De dorpen hebben samen een Plaatselijk Belang, een dorpshuis en gezamenlijke verenigingen. Informatie over de dorpsvisie kunt u vinden op de website van de dorpen zelf: www.alteveerkerkenveld.nl.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie