Beleid Recreatie en Toerisme

Home > Wonen en Leven > Beleid Recreatie en Toerisme

Beleid Recreatie en Toerisme

Pijler Recreatie en Toerisme in ‘Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022’

Om toerisme en recreatie in De Wolden te versterken, stimuleren we de ontwikkeling van een vitaal en spraakmakend aanbod en jagen we dit op onderdelen aan. Bijvoorbeeld door middel van dag- en verblijfsrecreatie, routes en evenementen.

De gemeente ondersteunt de toeristische ondernemersvereniging die de regiopromotie verzorgt. Het Woldens aanbod is daarmee onderdeel van `het merk Drenthe`. Ook maakt de gemeente zich sterk voor een meer gezamenlijke aanpak voor promotie en productontwikkeling van het vrijetijdsaanbod in heel Drenthe. Jaarlijks stellen we met de ondernemersvereniging de uitvoeringsagenda voor het komende jaar op. We trekken zoveel mogelijk samen met ondernemers op en geven ruimte aan initiatieven uit de samenleving.

Met het programma Vitale Recreatieparken De Wolden zetten we in op kwaliteitsverbetering van de parken met toeristische kwaliteiten en/of potentie. Voor parken zonder potentie of kwaliteit bieden we eigenaren, waar mogelijk, handvatten om te komen tot een maatwerkplan voor herbestemming naar een andere, meer passende ruimtelijke functie.

Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 bekijken

Wilt u het Economisch Actieplan De Wolden 2018-2022 inzien? Dit document kunt u bekijken bij beleidsstukken voor bedrijven. U vindt hier ook de Ontwerpkadernotitie Vitale Recreatieparken en Rapportage vitaliteit verblijfsrecreatie. 

Toeristenbelasting

In De Wolden betaalt de toerist net zoals in het merendeel van de Nederlandse gemeenten de toeristenbelasting bij de logiesverstrekker. Bekijk de tarieven Toeristenbelasting.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie