Bijzondere bijstand

Home > Wonen en Leven > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Iedereen heeft te maken met kosten voor huisvesting, vervanging van inboedel, verzekeringen, eten en drinken en kleding. Dit zijn algemene kosten die iedereen moet betalen uit het salaris of de uitkering.

Bijzondere kosten

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten in bijzondere omstandigheden. U ontvangt bijzondere bijstand als deze kosten niet (volledig) worden vergoed en u ze niet (volledig) kunt betalen uit uw inkomen of vermogen. De belastingdienst, de zorgverzekering, reserveren of het afsluiten van een lening kunnen voorrang hebben bij bijzondere bijstandsverlening.

De gemeente De Wolden kijkt zoveel mogelijk naar uw specifieke situatie (maatwerk). Dat maakt het moeilijk om een overzicht van alle kosten te geven waarvoor bijzondere bijstand kan worden verstrekt. Immers, wat voor uw buurman/buurvrouw noodzakelijk is, hoeft voor u niet noodzakelijk te zijn en omgekeerd. Wel kunnen we een aantal voorbeelden noemen.

Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • Kosten bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtshulp
 • Maaltijdvoorziening
 • Woonkosten boven de huurtoeslaggrens

Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld. De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. In de volgende situaties krijgt u de bijzondere bijstand als lening:

 • Op korte termijn heeft u zelf voldoende geld om de kosten te betalen.
 • U had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft.
 • U heeft de bijzondere bijstand nodig voor een waarborgsom/borgstelling.

Voorwaarden

 • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • Uw kosten zijn noodzakelijk, ter beoordeling aan de gemeente.
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
 • U heeft geen recht op een andere vergoeding, uitkering of toeslag.

Wie kan bijzondere bijstand vragen?

Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u heeft maakt daarbij niet uit. Bijzondere bijstand is er voor mensen die loon, een pensioen of een uitkering ontvangen.

Belangrijk is wél: de hoogte van uw inkomen en de hoogte van uw vermogen. Heeft u een inkomen op minimumniveau (gelijk aan de voor u geldende bijstandsnorm), dan krijgt u meer vergoed dan wanneer u een hoger inkomen heeft. Denkt u er wel om dat u in principe eerst de aanvraag moet indienen voordat u de kosten gaat maken.

De hoogte van de vergoeding (draagkracht)

Is uw inkomen hoger dan het minimum? Dan verwachten we dat u zelf voor een deel kunt bijdragen in de kosten. Er wordt uitgerekend hoeveel hoger uw inkomen is dan de bijstandsnorm, of anders gezegd: wat uw draagkracht is. Er wordt uitgegaan van de draagkracht op jaarbasis. U hoeft niet uw hele draagkracht te gebruiken voor de kosten.

Eigen vermogen

Bij de vaststelling van bijzondere bijstand wordt ook gekeken naar uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, waardepapieren, auto, eigen huis en dergelijke. Hebt u een eigen huis, dan mag u meer vermogen houden.

Aanvragen

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente De Wolden, kunt u verkorte versie “aanvraagformulier bijzondere bijstand bijstandsuitkering”, invullen. Heeft u een ander inkomen en/of uitkering moet u “aanvraagformulier bijzondere bijstand overige inkomen gebruiken”. 

Let op: De aanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat de kosten worden gemaakt.

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier bijzondere bijstand kunt u ook terecht bij de afdeling Inkomensvoorzieningen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie