Bouwkavels Hoge Akkers, Ruinerwold

Home > Wonen en Leven > Bouwkavels Hoge Akkers, Ruinerwold

Bouwkavels Hoge Akkers, Ruinerwold

Op het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold is de gemeente gestart met de uitgifte van kavels voor de bouw van opstallen ten behoeve van het bedrijf met de mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning. Het bedrijventerrein “Hoge Akkers” is bedoeld voor kleinschalige bedrijvigheid met een lokaal karakter en alleen voor bedrijfscategorieën met een beperkte milieuhinder. Het bedrijventerrein heeft een goede ontsluiting met de regio door de nabije aansluiting op de N375 welke weer aansluit op de A28 en A32.

Kavelprijs

De kavelprijs bedraagt € 60,- per m². Ingeval ook een bedrijfswoning wordt opgericht dan moet daarvoor een toeslag van € 30.000,- te worden betaald.

kavel grootte status
kavel C 1044 m2 onder optie
kavel D 4849 m2 verkocht

Meer informatie

Belangstellenden voor een kavel kunnen een informatiebrochure afhalen bij het gemeentehuis te Zuidwolde of bellen met de cluster grondzaken, T. 14 0528.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie