Computer aanschaf vergoeding

Home > Wonen en Leven > Computer aanschaf vergoeding

Computer aanschaf vergoeding

Gezinnen met een minimuminkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding bij de aanschaf van een computer of printer. Of een vergoeding van de kosten van het gebruik van de computer (internetkosten).

Voorwaarden

Gezinnen die in de gemeente De Wolden wonen en

  • geen of een laag vermogen hebben
  • met ten laste komende kinderen tussen de 8 tot 18 jaar, die naar school gaan en
  • niet over een goed werkende computer en printer beschikken

Kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een computer, printer en internetkosten.

Hoe hoog mag mijn gezinsinkomen en vermogen zijn?

Om voor de hierboven vermelde tegemoetkomingen in aanmerking te kunnen komen mag het gezinsinkomen (zonder vakantiegeld) niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Daarnaast mag het gezinsvermogen een bepaald bedrag niet overschrijden.

In het overzicht hieronder kunt u zien hoe hoog uw gezinsinkomen en vermogen mag zijn om recht te hebben op een bijdrage.

Gezinssamenstelling

Inkomensgrens

Vermogensgrens

Alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.076,79 € 12.240,00
Gehuwden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd €  1.538,27 € 12.240,00

Als uw netto inkomen onder het vermelde bedrag blijft en uw vermogen niet te hoog is, heeft u recht op een tegemoetkoming.

De tegemoetkoming bedraagt:

  • maximaal € 449,00 in verband met de aanschaf van een computer/laptop
  • maximaal €   74,50 in verband met aanschaf van een printer
  • maximaal €   41,00 per maand in de kosten in verband met het gebruik van een computer               

Voor de maximale vergoedingen zullen steeds de nieuwste NIBUD normen worden gehanteerd

Een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een computer wordt toegekend voor de periode zolang aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

Onder gebruikskosten vallen: internetverbinding, inktcartridge, papier.

Aanvragen

Als u een uitkering ontvangt van de gemeente De Wolden, kunt u verkorte versie “aanvraagformulier pc regeling bijstandsuitkering”, invullen. Heeft u een ander inkomen en/of uitkering moet u “aanvraagformulier pc regeling overige inkomen gebruiken. 

Voor meer informatie en voor het aanvraagformulier pc regeling kunt u ook terecht bij de afdeling Inkomensvoorzieningen.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie