Huurwoning en woonvisie

Home > Wonen en Leven > Huurwoning en woonvisie

Huurwoning en woonvisie

Woning huren

Binnen de gemeente zijn woningcorporaties actief die (sociale) huurwoningen aanbieden. Wij verwijzen u daarvoor graag door naar Actium en Woonconcept.

Woonplan

In maart 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 2010-2030 vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente in de toekomst met thema’s als wonen, leefbaarheid, landbouw, recreatie en natuur omgaat. Welke ontwikkelingen zijn gewenst en waar moeten die ontwikkelingen plaatsvinden? Het woonplan geeft een uitwerking op het thema wonen maar raakt daarbij ook het thema leefbaarheid. Het woonplan is een sturingsinstrument voor woningbouwontwikkellingen. In het woonplan worden onder andere aantallen en doelgroepen (per kern) benoemd.

Meer woningen voor midden en lagere inkomens

Meer bouwen voor inwoners met een midden of lager inkomen, dat is de nieuwe koers van het woonplan 2011-2015. Met het woonplan wil de gemeente sturing geven aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. Tot 2020 mag De Wolden van de provincie 525 woningen bouwen. Ongeveer 400 woningen wil de gemeente bouwen in de kerndorpen. In deze kernen neemt de gemeente het initiatief. In de kleinere kernen heeft de gemeente een faciliterende rol.

Actualisatie woonplan in 2017

Aan de actualisatie van het huidige woonplan 2011-2015 wordt op dit moment gewerkt. In het voorjaar van 2016 is dit proces opgestart. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken gehouden. Daarnaast heeft er recentelijk een woonforum plaatsgevonden met inwoners en belanghebbenden, zoals makelaars, ontwikkelaars, bouwbedrijven, dorpsbelangen en zorgpartijen. Naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten en het woonforum is er een raadsdebat geweest. De verwachting is dat er medio 2017 een geactualiseerd woonplan ligt.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie