Initiatiefrijk De Wolden

Home > Wonen en Leven > Initiatiefrijk De Wolden

Initiatiefrijk De Wolden

De inwoners van De Wolden zijn ondernemend. Ze nemen initiatieven om hun woon- en leefomgeving te verbeteren. De gemeenteraad ondersteunt inwoners daarbij door tot 2018 een miljoen euro  beschikbaar te stellen.

Zelf ook aan de slag?

In de Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden vindt u alle informatie over de criteria om in aanmerking te komen voor subsidie en over de wijze waarop u een aanvraag kunt indienen. Vul vervolgens het online aanvraagformulier in en print het uit.

Aanvraagformulier invullen

Het ondertekende formulier stuurt u naar gemeente De Wolden, ter attentie van mevrouw R. Muller, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Ingediende voorstellen beoordeelt het college binnen acht weken.

Klus geklaard?

Dan verwachten we dat u het online verantwoordingsformulier invult.

Verantwoordingsformulier invullen

Het ingevulde formulier print u, ondertekent u en stuurt u naar gemeente De Wolden, ter attentie van mevrouw R. Muller, postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Riet Muller via gemeente@dewolden.nl of T. 14 0528.

Kijk voor meer films over Initiatiefrijk De Wolden op het Youtube-kanaal van gemeente De Wolden.

Evaluatie

Op 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad het document ‘Van Ontmoeting naar Verdieping’ vastgesteld, met daaraan gekoppeld €1 miljoen voor initiatieven van inwoners. Deze regeling heet Initiatiefrijk De Wolden. Halverwege het traject zijn de regeling en het proces geëvalueerd. Als resultaat van deze evaluatie is het boek ‘Initiatiefrijk De Wolden; Loslaten in vertrouwen’ samengesteld. Hierin staan de eerste veertig projecten die gerealiseerd zijn met behulp van subsidie uit het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Dit boek is tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2017 overhandigd aan burgemeester Roger de Groot.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie