Inkoop en aanbestedingen

Home > Wonen en Leven > Inkoop en aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingen

Gemeente De Wolden heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren.

Beleidsregels inkoop en aanbesteding

De doelstelling van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat gemeente De Wolden een integere en betrouwbare opdrachtgever is die aannemers, leveranciers of dienstverleners eerlijke en gelijke kansen biedt. Het doel is om in te kopen tegen de juiste prijs- en kwaliteitsverhouding, waarbij het inkoopproces transparant is en de aanbiedingen objectief worden beoordeeld.

Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden.

Aanbestedingen van De Wolden

De gepubliceerde en lopende aanbestedingen zijn via www.tenderned.nl bereikbaar. TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren hun nationale en Europese aanbestedingen via het aankondigingenplatform van TenderNed. Hier vindt u dus ook alle aanbestedingen van gemeente De Wolden.

Gemeente De Wolden gebruikt groslijsten en wachtlijsten om de keuze bij onderhandse aanbestedingen te motiveren. Bekijk het uitnodigingsbeleid aanbestedingen.

Klachten aanbestedingen

Heeft u als onderneming of belangenvereniging belang bij een specifieke aanbesteding van gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en/of Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen? En bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat? Of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u hiertegen uw klacht indienen.

Algemene inkoopvoorwaarden

De gemeente koopt diensten, goederen en leveringen in. Hierbij gebruiken wij de Algemene inkoopvoorwaarden DWH. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle inkopen en aanbestedingen van De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Op alle opdrachten en offerteaanvragen voor levering van goederen, diensten en werken aan gemeente De Wolden zijn de Algemene inkoopvoorwaarden DWH van toepassing.

Algemene inkoopvoorwaarden bij ICT opdrachten

Bij de inkoop van producten en/of diensten op het gebied van ICT gebruikt de gemeente de GIBIT voorwaarden. Daarbij is ook het Addendum op de GIBIT van toepassing. Op alle opdrachten over ICT zijn de GIBIT voorwaarden en het Addendum van toepassing.

Te downloaden:

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie