Inkoop en aanbestedingen

Home > Wonen en Leven > Inkoop en aanbestedingen

Inkoop en aanbestedingen

Beleidsregels inkoop en aanbesteding

De gemeente de Wolden heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. De doelstelling van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat de gemeente De Wolden een integere en betrouwbare opdrachtgever is die aannemers, leveranciers of dienstverleners eerlijke en gelijke kansen biedt. Het doel is om in te kopen tegen de juiste prijs-/kwaliteitverhouding, waarbij het inkoopproces transparant is en de aanbiedingen objectief worden beoordeeld. Deze uitgangspunten zijn vastgelegd in de Beleidsregels inkoop en aanbesteding gemeente De Wolden.

Aanbestedingen van De Wolden

Zowel de gepubliceerde als ook de lopende aanbestedingen zijn via www.tenderned.nl bereikbaar. TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed hun nationale en Europese aanbestedingen. Hier vindt u dus ook alle aanbestedingen van de gemeente De Wolden.

Klachten aanbestedingen

De gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen hebben een klachtenregeling vastgesteld. In deze klachtenregeling leest u hoe uw klacht wordt behandeld.

Een klacht indienen

Heeft u als onderneming of belangenvereniging belang bij een specifieke aanbesteding van gemeente De Wolden, gemeente Hoogeveen en/of Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen? En bent u het niet eens met wat er in de aanbestedingsdocumenten staat? Of bent u het niet eens over de wijze waarop de aanbesteding wordt uitgevoerd? Dan kunt u hiertegen uw klacht indienen.

Een klacht moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De klacht heeft betrekking op een specifieke aanbesteding van gemeenten Hoogeveen en/of de Wolden en/of de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.
  • U bent direct belanghebbende bij de specifieke aanbesteding.
  • U omschrijft duidelijk waarover u specifiek klaagt en doet een voorstel over hoe dit knelpunt verholpen kan worden.
  • U voegt alle relevante aanbestedingsdocumenten (inclusief Nota van Inlichtingen) toe als bijlage(n). U kunt alleen pdf-documenten toevoegen.

Klacht indienen

U krijgt van ons een bevestiging nadat uw klacht in behandeling is genomen.

Algemene inkoopvoorwaarden

De gemeente koopt diensten, goederen en leveringen in. Hierbij gebruikt zij de Algemene inkoopvoorwaarden DWH. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor alle inkopen en aanbestedingen van De Wolden en de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen.

Op alle opdrachten en offerteaanvragen voor levering van goederen, diensten en werken aan de gemeente De Wolden zijn de Algemene inkoopvoorwaarden DWH van toepassing.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie