Vastgestelde beheersverordening Koekange

Vastgestelde beheersverordening Koekange

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10 oktober 2013 heeft besloten om de beheersverordening Koekange vast te stellen. In de beheersverordening is de planologische situatie van de kern Koekange vastgelegd. De beheersverordening vervangt hiermee de voorheen geldende bestemmingsplannen.

In werking
De beheersverordening Koekange treedt met ingang van 24 oktober 2013 inwerking en is vanaf dat moment voor een ieder in te zien. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.

Inzien beheersverordening
De beheersverordening is op de volgende plaatsen te raadplegen:
· de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl, opvraagbaar via de planidentificatiecode: NL.IMRO.1690.BV00344-0402.
· de gemeentelijke website www.dewolden.nl onder inwoners/bouwen en wonen/bestemmingsplannen/in werking
· het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie