Vastgestelde beheersverordeningen Ruinen, de Wijk en Zuidwolde

Home > Wonen en Leven > Inzien van beheersverordeningen > in werking - Beheersverordeningen > Vastgestelde beheersverordeningen Ruinen, de Wijk en Zuidwolde

Vastgestelde beheersverordeningen Ruinen, de Wijk en Zuidwolde

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni 2016 heeft besloten om de geactualiseerde beheersverordeningen Ruinen, de Wijk en Zuidwolde vast te stellen.

Op 14 februari 2013 zijn voor de kernen van Ruinen, de Wijk en Zuidwolde voor het eerst beheersverordeningen vastgesteld. In de beheersverordeningen is per kern de planologische situatie vastgelegd. De afgelopen jaren is gebleken dat het, mede door gewijzigde wetgeving omtrent vergunningvrij bouwen, wenselijk was de methodiek van de verordeningen aan te passen en de beheersverordeningen te actualiseren. De beheersverordeningen Ruinen 2013, de Wijk 2013 en Zuidwolde 2013 allen vastgesteld op 14 februari 2013 zijn hiermee ingetrokken.

De geactualiseerde beheersverordeningen treden met ingang van 28 juli 2016 inwerking en zijn vanaf dat moment voor een ieder in te zien. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen de beheersverordeningen.

De beheersverordeningen zijn op de volgende plaatsen raadpleegbaar:

- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl, opvraagbaar via de volgende planidentificatiecodes:

- Ruinen:       NL.IMRO.1690.BV00386-0401
- Zuidwolde: NL.IMRO.1690.BV00384-0401
- De Wijk:     NL.IMRO.1690.BV00385-0401

- het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde

Tegelijk met de beheersverordeningen Ruinen 2013, de Wijk 2013 en Zuidwolde 2013 is ook de beleidsregel ‘Wonen boven centrumfuncties’, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 8 januari 2013, in werking getreden. Deze beleidsregel blijft in werking en is te raadplegen op:

- het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde

- de gemeentelijke website dewolden.nl onder raad en college/verordeningen en beleid

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie