Vaststelling beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

Home > Wonen en Leven > Inzien van beheersverordeningen > in werking - Beheersverordeningen > Vaststelling beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

Vaststelling beheersverordening Alteveer-Kerkenveld

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 novemberl 2015 heeft besloten om de beheersverordening Alteveer-Kerkenveld vast te stellen. In de beheersverordening is de planologische situatie van de kernen Alteveer en Kerkenveld  vastgelegd. De beheersverordening vervangt hiermee de voorheen geldende bestemmingsplannen.

In werking

De beheersverordening Alteveer-Kerkenveld treedt met ingang van 17 december 2015 in werking en is vanaf dat moment voor een ieder in te zien. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.


Inzien beheersverordening

De beheersverordening is vanaf 17 december 2015 in te zien via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

De gemeentelijke website:  www.dewolden.nl;

Ruimtelijke plannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BV00375- 0401.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie