Vaststelling beheersverordening buitengebied De Wolden 2019

Home > Wonen en Leven > Inzien van beheersverordeningen > in werking - Beheersverordeningen > Vaststelling beheersverordening buitengebied De Wolden 2019

Vaststelling beheersverordening buitengebied De Wolden 2019

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat de geactualiseerde versie van de beheersverordening voor het buitengebied van De Wolden op 28 februari 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plan

De beheersverordening buitengebied De Wolden is vastgesteld op 31 oktober 2013. In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest waardoor het wenselijk is om de verordening te actualiseren. De ontwikkelingen bestaan uit verleende afwijkingen, gevoerde bestemmingsplanprocedures en de vastgestelde beleidsnotitie alternatieve energiebronnen. Verder zijn er enkele begrippen en artikelen verduidelijkt dan wel toegevoegd. Tot slot zijn de bestemmingen van een aantal percelen gewijzigd/gecorrigeerd. Het overzicht van de wijzigingen ligt bij de stukken ter inzage.  

In werking

Tegen de vaststelling van de beheersverordening zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De beheersverordening treedt op 7 maart 2019 in werking en is in te zien via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde (tijdens openingstijden).

www.ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BV00328VP1-0401.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie