Vaststelling beheersverordening De Wijk, Parkweg e.o.

Home > Wonen en Leven > Inzien van beheersverordeningen > in werking - Beheersverordeningen > Vaststelling beheersverordening De Wijk, Parkweg e.o.

Vaststelling beheersverordening De Wijk, Parkweg e.o.

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat op 27 september 2018 de beheersverordening ‘De Wijk, Parkweg e.o.’ is vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plan

De beheersverordening omvat het bestemmingsplan ‘De Wijk, Parkweg e.o.’. De regels en bouwmogelijkheden zijn één op één overgenomen, zodat gekomen kan worden tot een afronding van de herstructurering van het gebied rondom de Parkweg in de Wijk.

In werking

Tegen de vaststelling van de beheersverordening zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden. De beheersverordening treedt op 11 oktober 2018 in werking en is in te zien via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde (tijdens openingstijden).

ruimtelijkeplannen.nl via planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BV00438-0401.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie