Vaststelling beheersverordening Ruinerwold

Home > Wonen en Leven > Inzien van beheersverordeningen > in werking - Beheersverordeningen > Vaststelling beheersverordening Ruinerwold

Vaststelling beheersverordening Ruinerwold

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 april 2015 heeft besloten om de beheersverordening Ruinerwold vast te stellen. In de beheersverordening is de planologische situatie van de kern Ruinerwold (excl. bedrijventerrein Hoge Akkers) vastgelegd. De beheersverordening vervangt hiermee de voorheen geldende bestemmingsplannen. Op 30 juni 2016 heeft de gemeenteraad een gewijzigde plankaart vastgesteld.

In werking

De beheersverordening Ruinerwold treedt met ingang van 15 mei 2015 in werking en is vanaf dat moment voor een ieder in te zien. Het is niet mogelijk om bezwaar dan wel beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.

Inzien beheersverordening

De beheersverordening is vanaf 15 mei 2015 in te zien via:

Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde;

Ruimtelijke plannen.nl, zoek op planidentificatie: NL.IMRO.1690.BV00362- 0402.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie