Bestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer (19-04-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer

Bestemmingsplan Alteveer 64, Alteveer (19-04-2018)

RSS

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan  “Alteveer 64, Alteveer“ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het Plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding van het agrarisch bedrijf Alteveer 64.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie