Bestemmingsplan “Alteveer 81, Alteveer en Meppelerweg 64, Ruinen” (23-08-2018)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Alteveer 81, Alteveer en Meppelerweg 64, Ruinen”

Bestemmingsplan “Alteveer 81, Alteveer en Meppelerweg 64, Ruinen” (23-08-2018)

RSS

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van De Wolden het bestemmingsplan “Alteveer 81, Alteveer en Meppelerweg 64, Ruinen” vastgesteld. Burgemeester en wethouders van De Wolden maken dit bekend op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

Dit plan valt onder de ruimte-voor-ruimte regeling. Met dit plan wordt de agrarische bedrijfsbestemming van het voormalige agrarische bedrijf Alteveer 81-83 gewijzigd naar een woonbestemming. Hierbij wordt voormalig agrarische bebouwing gesloopt.

Op het perceel Meppelerweg 64 te Ruinen wordt de bouw van een bedrijfswoning mogelijk gemaakt.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie