Bestemmingsplan 'bedrijfsterrein Hoge Akkers 2008' (26-01-2010)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan 'bedrijfsterrein Hoge Akkers 2008'

Bestemmingsplan 'bedrijfsterrein Hoge Akkers 2008' (26-01-2010)

RSS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Hoge Akkers 2008’ op 10 december 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het bestemmingsplan is een herziening van de vigerende bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold maar voorziet tevens een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Westerweiden. Ook het perceel Kerkweg 38/38a is in het bestemmingsplan opgenomen.

Het bestemmingsplan ‘Hoge Akkers 2008’ is op een aantal punten gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit betreft onder meer de landschappelijke inpassing aan de westzijde van het bedrijventerrein, de maximale oppervlakte voor bedrijven en de wijze van bestemmen van een tweetal bestaande bedrijven in categorie 3.2.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie