Bestemmingsplan Bloemberg 22, Veeningen en verlening van gecoördineerde omgevingsvergunning (10-07-2014)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Bloemberg 22, Veeningen en verlening van gecoördineerde omgevingsvergunning

Bestemmingsplan Bloemberg 22, Veeningen en verlening van gecoördineerde omgevingsvergunning (10-07-2014)

RSS

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld in verband met plannen een niet-agrarisch bedrijf te vestigen op de locatie van een voormalig agrarisch bedrijf.
Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

Coördinatie
De coördinatieregeling wordt toegepast. Dit betekent dat het vastgestelde bestemmingsplan, samen met de omgevingsvergunning voor de bouw van een bedrijfsgebouw, in één procedure zijn voorbereid en worden bekendgemaakt. Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning hebben gelijktijdig ter inzage gelegen.

 

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie