Bestemmingsplan Burgemeester Jansstraat 35 Linde (12-11-2015)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan Burgemeester Jansstraat 35 Linde

Bestemmingsplan Burgemeester Jansstraat 35 Linde (12-11-2015)

RSS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Burgemeester Jansstraat 35, Linde op 29 oktober 2015 heeft  vastgesteld. De gemeenteraad heeft geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld in verband met plannen een niet-agrarisch bedrijf  te vestigen op het perceel Burgemeester Jansstraat 35, te Linde dat nu een agrarische bestemming heeft.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie