Bestemmingsplan “Concoursterrein Veeningen 1, Veeningen” (24-12-2015)

Home > Wonen en Leven > Inzien van bestemmingsplannen > In werking > Bestemmingsplan “Concoursterrein Veeningen 1, Veeningen”

Bestemmingsplan “Concoursterrein Veeningen 1, Veeningen” (24-12-2015)

RSS

Het bestemmingsplan Concoursterrein Veeningen 1, Veeningen met planidentificatienummer NL.IMRO.1690.BP00382-0401 (en bijbehorende ondergrond) is op 10 december 2015 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld, een ambtelijke wijziging in de regels en op de verbeelding wordt nog verwerkt. Burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden maken dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan betreft het plaatsen van een permanent VIP-gebouw op het concoursterrein aan Veeningen 1 te Veeningen, kadastraal bekend Zuidwolde sectie Q nummer 2002. Binnen de bestemming agrarisch gebied met aanduiding “Concoursterrein” wordt een bouwblok gelegd waarbinnen het VIP-gebouw wordt gebouwd.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie